Důvodem této otázky je zjištění vlastního účelu projektu a koncepce řešení. V podstatě jde o dvě možné základní úlohy: identifikace a lokalizace. Identifikace znamená zjištění jedinečného identifikátoru, který je přiřazen konkrétnímu tagu. Lokalizace požaduje zjistit, kde se identifikovaný tag nachází, tj. zjištění souřadnic, kde proběhla identifikace tagu. Pro identifikaci většinou postačují pasivní technologie tagů s peer-to-peer komunikací s jedním čtecím zařízením, v případě lokalizace se používají aktivní tagy a síť čtecích zařízení.

Důvodem této otázky je zjištění vlastností předmětu identifikace nebo lokalizace. Každý z materiálů má vliv na čtecí vzdálenost, určité materiály mají povolenu a certifikovánu pouze jednu frekvenci. Nižší frekvence jsou odolnější proti rušení a vlivům okolí, ale mají kratší čtecí vzdálenost. Čím vyšší frekvence, tím vyšší čtecí vzdálenost ale i vyšší interakce s okolím. Pro kovové materiály, které výrazně ovlivňují čtecí charakteristiku je nutní ve všech případech zajistit buď vyšší mezeru mezi tagem a značeným materiálem, nebo použít speciální tag, který využívá kovového podkladu jako odrazové plochy pro anténu.

Důvodem této otázky je zjištění podmínek, za kterých probíhá proces výměny dat mezi tagem a čtecím zařízením. Kromě fyzikálních omezení přenosových rychlostí čtení a zápisu, které v praxi mají vliv zejména na identifikaci vysokorychlostních procesů u tiskárenských strojů, je pro nastavení systému určit, jak se jednotlivé prvky pohybují vůči sobě.

Důvodem této otázky je zjištění fyzikálních podmínek čtení. RFID tagy jsou většinou tvořeny nechráněnou elektronikou, pro kterou platí standardní podmínky funkčnosti z hlediska teploty, vlhkosti a elektromagnetického rušení. Základní elektronika tagu je funkční v rozmezí teplot -36°C až 65°C a pokud je potřeba tento rozsah zvýšit, je potřeba pro elektroniku zajistit tepelnou izolaci.

Důvodem této otázky je zjištění atypických požadavků na vlastnosti RFID tagu. Standardně jsou vyráběny tagu s velikostí paměti 96bit, které postačí k zápisu 12 znaků ASCII tabulky. Tyto tagu jsou proto nevhodné k zápisu jiných informací, než je unikátní ID. Ostatní informace musí být k dispozici v databázi. Atypické tagy je možno vybavit dodatečnou uživatelskou pamětí, vhodnou i pro zápis dalších dat. Kromě vlastního paměti je možné RFID tagy vybavit senzory, které snímají fyzikální podmínky okolního prostředí. Tyto tagy se vyrábí jak v pasivním, tak aktivním provedení.