Pro základní popis struktury EPC kódu a jeho pochopení by nám stačilo se zaměřit na 3 části, které jsou barevně znázorněny na následujícím obrázku šedou barvou. Zde je možné vidět porovnání běžného čárového kódu, který je pro značení výrobků ve formě GS1-128, a následného vytvořeného EPC kódu (96ti bitového tagu).

Tento příslušný EPC kód je dále dělení podle bitů:
  • hlavička - 8 bitů
  • filtr - 3 bity
  • parita - 3 bity

Dále následují části GS1 Company Prefix, Object Class a Serial Number. Oproti čárovému kódů není v EPC kontrolní číslice.

Za sériové číslo je možné vložit další aplikační identifikátory

 

 

EPC

 

Hlavička EPC kódu

Hlavní struktura binárního kódování EPC je tvořena řetězecem bitů, který se skládá z Hlavičky (fixní délka 8 bitů) a následně z několika polí, jejichž celková délka, sktruktura a funkce, je určená právě hodnotou fixního pole Hlavičky. Pro budoucí rozšíření Hlavičky, se využívá hodnoty 11111111, která tak předepisuje, že se využívá Hlavička,  která je delší než 8 bitů. Jednotlivé hodnoty pole Hlavičky jsou znázorněny v následující tabulce.

 

Hodnota hlavičky

Hodnota hlavičky

Délka kódování

Schéma

(binární)

(hexadecimalální)

(bit)

0000 0000

00

NA

Neprogramovatelný tag

0000 0001

01

NA

Rezervováno pro budoucí použití

0000 001x

02,03

NA

0000 01xx

04,05

NA

Rezervováno pro budoucí použití

 

06,07

NA

Rezervováno pro budoucí použití

0000 1000

08

64

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <SSCC-64>

0000 1001

09

64

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <SGLN-64>

0000 1010

0A

64

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <GRAI-64>

0000 1011

0B

64

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <GIAI-64>

0000 1100

0C

 

Rezervováno do konce životnosti 64 bit

do

do

 

0000 1111

0F

 

0001 0000

10

NA

Rezervováno pro budoucí použití

do

do

NA

0010 1011

2B

 

0010 1100

2C

96

GDTI-96

0010 1101

2D

96

GSRN-96

0010 1110

2E

NA

Rezervováno pro budoucí použití

0010 1111

2F

96

USDoD-96

0011 0000

30

96

SGTIN-96

0011 0001

31

96

SSCC-96

0011 0010

32

96

SGLN-96

0011 0011

33

96

GRAI-96

0011 0100

34

96

GIAI-96

0011 0101

35

96

GID-96

0011 0110

36

198

SGTIN-198

0011 0111

37

170

GRAI-170

0011 1000

38

202

GIAI-202

0011 1001

39

195

SGLN-195

0011 1010

3A

113

GDTI-113

0011 1011

3B

Variable

ADI-var

0011 1100

3C

96

CPI-96

0011 1101

3D

Variable

CPI-var

0011 1110

3E

 

Rezervováno pro budoucí hodnotu hlavičky

do

do

 

0011 1111

3F

NA

0100 0000

40

 

Rezervováno do konce životnosti 64 bit

do

do

 

0111 1111

7F

 

1000 0000

80

 

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <SGTIN-64>

do

do

 

1011 1111

BF

64

1100 0000

C0

 

Rezervováno do konce životnosti 64 bit

do

do

 

1100 1101

CD

 

1100 1110

CE

64

Rezervováno do konce životnosti 64 bit <DoD-64>

1100 1111

CF

 

Rezervováno do konce životnosti 64 bit

do

do

 

1111 1110

FE

 

1111 1111

FF

NA

Rezervováno pro budoucí hodnoty hlavičky větší než 8 bitů

 

Příklad užití Hlavičky

Způsob značení si představíme na příkladu identifikace celé naložené palety. Příslušné zboží bude zabaleno do krabic po šesti kusech, přičemž na jednu celou paletu je možné naložit 5 kusů krabic. Dohromady je na paletě zabaleno celkem 30 kusů zboží. Následuje popis, jakým způsobem se budou označovat jednotlivé hierarchické úrovně balen.

 

značení

Příklady identifikace produktu

 

  • kus/jednotka zboží= SGTIN  96 --> Binární hodnota 0011 0000 = hexadecimální hodnota hodnota 30,
  • krabice = SGTIN 96 --> Binární hodnota 0011 0000 = hexadecimální hodnota 30,
  • paleta = SSCC 96 --> Binární hodnota 0011 0001 = hexadecimální hodnota 31.

 

Typ produktu

Použitý standard

Binární hodnota

hexadecimální hodnota

kus/jednotka zboží

SGTIN 96

0011 0000

30

Krabice

SGTIN 96

0011 0000

30

Paleta

SSCC 96

0011 0001

31

 

V rámci tagu se jedná o EPC/RFID UHF tag 96 bitový.

 

Filtr EPC kódu

V případě Filtru se jedná o dodatečnou kontrolní hodnotu, která může být součástí paměťového prostoru EPC Gen 2 tagu, přičemž jeho účelem je umožnit RFID čtečkám vybrat, či naopak nevybrat, v rámci čtení, příslušné tagy na základě typu jejich fyzické reprezentace. Cílem Filtru je pak usnadnit čtení tagů, zejména v prostředí, kde se jich může nacházet více. Jako příklad slouží čtení tagu označujícího paletu se zbožím, kdy se očekává přítomnost tagů jednotlivých položek zabalených na paletě, kterých můžou být třeba i stovky. Výkon čtení je pak možné  navýšit selektivním výběrem položek na základě hodnoty Filtru.

 

Je důležité mít na paměti, že Filtr slouží pouze jako dodatečná kontrolní informace a není součástí EPC kódu. Filtr se tedy nepodílí na unikátnosti EPC identifikátoru. Například je nepřípustné použít dva RFID tagy na dva fyzicky různé objekty, kde by oba tagy obsahovaly stejný EPC kód a pouze hodnota Filtru by byla odlišná.

 

 

Filtr "Rezervováno" a "Ostatní"

 

Hodnoty pole Filtr s označením Rezervováno jsou vyhrazeny EPCglobal pro budoucí přiřazení v rámci této specifikace. Implementace kódovacích a dekódovacích pravidel by měla akceptovat libovolnou hodnotu pole Filtr, ať už je označena jako Rezervováno, či nikoliv. Aplikace by však neměly hodnotu Filtru, označenou jako Rezervováno, do tagu zapisovat a ani číst, což může způsobit problémy s interoperabilitou, pokud bude Rezervováno hodnota v budoucí revizi této specifikace přiřazena.

 

EPC schéma dále obsahuje hodnotu Filtru označenou jako Ostatní. Tato hodnota říká, že daný předmět označený tagem neodpovídá žádnému jinému popisu z předem definovaných hodnot pole Filtr v rámci daného EPC schématu. Jsou případy, kdy může pole Filtru obsahovat hodnotu Ostatní z toho důvodu, že tagy byly zakódovány v souladu se starší specifikací EPC, ve které do té doby nebyla pro danou položku definována odpovídající hodnota pole Filtr. V případě zápisu nového tagu by pole Filtr mělo vždy obsahovat hodnotu, která by odpovídala popisu daného typu objektu, a naopak hodnotu Ostatní využívat pouze v případě, kdy EPC specifikace pro daný typ objektu příslušnou hodnotu neobsahuje.

 

Filtry pro EPC tagy

Filtry pro EPC tagy SGTIN

Typ

Filtr

Binární

 

Hodnota

Hodnota

 
 

Ostatní

0

000

 

Kus/jednotka

1

001

 

Krabice se zbožím

2

010

 

Rezervováno

3

111

 

Logistická jednotka určena pro vnitřní manipulaci

4

100

 

Rezervováno

5

101

 

Jednotkový náklad

6

110

 

Komponenta logistické položky (produktu), která je jeho součástí a není určena pro samostatný prodej.

7

111

 

 Filtry pro EPC tagy SSCC

Typ

Filtr

Binární

 

Hodnota

Hodnota

 
 

Ostatní

0

0

 

Rezervováno

1

1

 

Krabice se zbožím

2

10

 

Rezervováno

3

11

 

Rezervováno

4

100

 

Rezervováno

5

101

 

Jednotkový náklad{lang}

7

111

 

Filtry pro EPC tagy GRAI

Typ

Filtr

Binární

 

Hodnota

Hodnota

 
 

Ostatní

0

0

 

Rezervováno

1

1

 

Rezervováno

2

10

 

Rezervováno

3

11

 

Rezervováno

4

100

 

Rezervováno

5

101

 

Rezervováno

6

110

 

Rezervováno

7

111

 

Filtry pro EPC tagy ADI

Typ

Filtr

Binární

 

Hodnota

Hodnota

 
 

Ostatní

0

000000

 

Položka jiná, než které odpovídají filtry 8 až 63

     

Položka jiná, než které odpovídají filtry 8

1

1

 

through 63 apply)

     

Lepenková krabice

2

000010

 

Rezervováno

3 do 5

000011 do 000101

 

Paleta

6

000110

 

Rezervováno

7

000111

 

Sedák

8

001000

 

Potahy sedadel

9

001001

 

Bezpečnostní pásy

10

001010

 

Galley cars

11

001011

 

Přepravní kontejnery

12

001100

 

Bezpečnostní předměty - záchranné vesty, stropní pokopy

13

001101

 

Záchranné vesty

14

001110

 

Generátory kyslíku

15

001111

 

Komponenty motoru

16

010000

 

Letecká elektronika

17

010001

 

Experimentální (testovací) vybavení

18

010010

 

Ostatní bezpečností zařízení (dýchací masky, PBE, sekyry, lékárničky, detektory kouře, baterky, atd.

19

010011

 

Ostatní rotující celky

20

010100

 

Ostatní opravitelné

21

010101

 

Ostatní kabinový interiér

22

010110

 

Ostatní k opravě (vyjma komponent).

23

010111

 

Rezervováno

24

011000 do 111111