Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 1

Název: RFID v logistice nebezpečných látek

Anotace: Využití RFID v logistice nebezpečných látek.

Popis: Při expedici chemických látek v závodě MACCO Bruntál ne na prvním místě zajištění důsledné kontroly expedovaného zboží. Proto bylo rozhodnuto o vyšší úrovni kontroly při nakládce expedovanéh zboží, kterými jsou palety s růzcnými chemickými výrobky. Všechny palety jsou značeny chytou etiketou s RFID tagem, ve kterém je zakódováno jedinečné číslo dané palety. K tomu slouží tiskárna DATAMAX. Na vysokozdvižném vozíku je instalována stacionární čtečka RFID, kteráí pomocí antén v přední částo vozíku snímá naloženou paletu. Na displeji stacionárního terminálu, který je přes WiFi připojen k informačnímu systému K2, se zobrazuje potvrzení správnosti naložení palety k danému dodacímu listu.

Dodavatel: gaben.cz

Odběratel: macco.cz

Přínosy: Vyšší míra bezpečnosti a spolehlivosti expedice.

Rizika: Nutnost značení palety více etiketami.

Rok: 2012

Komunikace:

Opakované použití tagů: 0

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 250000

Rychlost čtení: Kontinuální čtení při manipulaci

Cíl použití: Evidence

Cíl použití: Lokalizace (RTLS)

Cíl použití: Proti krádeži

Sektor: Průmysl

Oblast použití: Sklad

Pracovní prostředí: Chemikálie

Materiál: Pytle se sypkými hmotami

Materiál: Textil

Provedení: Samolepící

Způsob čtení: Mobilní terminály

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: UHF (MHz)

SW nádstavba: K2

Rychlost: Linka