Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 161

Název: Aplikace RFID technologie v společnosti Volkswagen

Anotace: Nově implementovaná řešení na bázi RFID přinesla významná zvýšení efektivity výrobních procesů v továrnách koncernu VW v Německu a na Slovensku. RFID resp. RTLS systémy zefektivňují toky materiálu ve výrobě karosářských dílů i ve finálních fázích kompletace automobilů.

Popis: Systém RTLS umožňuje efektivnější nasazení technologické infrastruktury a personálu a lepší koordinaci a využití zdrojů v end-to-end výrobním procesu v závodu Volkswagen. Díky rozsáhlému komunikačnímu dosahu platforma SensorSMART poskytuje podporu procesům na celé ploše závodu, která činí více než 1 750 000 m². Nový systém automatické identifikace ve srovnání s předchozím řešením na bázi čárových kódů, které vyžadovalo ruční skenování na velmi krátkou vzdálenost, přinesl podstatné zkrácení času a snížení nákladů na identifikaci. Každé vozidlo je vybaveno lokalizačním senzorem, opatřeným unikátním identifikačním kódem. Senzory vysílají data o své aktuální pozici. Data lze načítat pomocí ručních čteček nebo čteček umístěných na dálkově ovládaných mobilních jednotkách. Informace o poloze každého vozidla jsou shromažďovány v centrálním informačním systému, kde jsou sdružena s výrobními daty a informacemi o kvalitě. Kombinace těchto dat poskytuje kvalitní informační základnu pro inteligentní plánování a koordinaci všech výrobních kroků v závěrečné fázi po samotné opuštění továrny hotovými automobily.

Dodavatel: IDENTEC SOLUTIONS

Odběratel: Volkswagen

Přínosy: Řešení umožňuje lepší kontrolu nad cílovou oblastí v našem výrobním procesu, zejména tím, že odstraňuje zbytečné vyhledávání vozidel. Systém nám rovněž umožňuje plnou kontrolu využití všech zdrojů ve výrobní zóně sledováním nasazení personálu a technologií. Hlavního cíle zvýšení propustnosti vozidel v posledních fázích výroby bylo dosaženo

Rizika:

Rok: 2012

Komunikace:

Opakované použití tagů: 0

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: Lokalizace (RTLS)

Sektor: Automoto

Sektor: Průmysl

Oblast použití: Výroba

Pracovní prostředí: | Jiné (uveďte v popisu)

Materiál: Kov

Provedení: Samolepící

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: RTLS (GHz)