Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 177

Název: Aktívny RFID lokalizaèný systém na báze Wi-Fi technológie

Anotace: Celý projekt pozostáva z centralizovaných riadiacich prvkov (WLAN kontrolérov), ktoré riadia tzv. ľahké prístupové body.

Popis: Realizácia výstavby WLAN infraštruktúry na prečerpávacej stanice PS4 bola zaèatá v Novembri roku 2009 výsledkom, ktorej bol unifikovaný WLAN systém, ktorý pozostáva z centralizovaných riadiacich prvkov (WLAN kontrolérov), ktoré riadia tzv. ľahké prístupové body. V prostredí prečerpávacej stanice boli pre potreby pokrytia administratívnych priestorov bezdrôtovým signálom použité prístupové body od firmy Cisco radu 1242. Pre vykrytie oblasti ropných nádrží (vonkajšie prostredie) boli využité prístupové body Cisco radu 1522 s využitím najmodernejšej technológie MESH pre vzájomnú komunikáciu (spojenie) jednotlivých prístupových bodov. Celý projekt vybudovanej WLAN infraštruktúry na PS4 bol odovzdaný zákazníkovi do užívania v Decembri 2009. Vo februári roku 2010 sa uskutočnili merania šírenia sa RF signálu v priestoroch Prečerpávacej stanice PS5-Buèany. Výsledkom merania bola správa, ktorá slúžila ako podklad pre vybudovanie WLAN infraštruktúry pre PS5-Bučany. Poèas roka 2010 prebiehali konzultácie Transpetrolu s našou spoločnosťou kvôli výberu vhodnej RFID technológie, ktorá by bola nasadená na vybudovaných WLAN infraštruktúrach.

Dodavatel: Contineo

Odběratel: Transpetrol, a.s.

Přínosy: sledovanie pohybu prevádzkových pracovníkov vo vybraných zónach pod¾a plnenia pridelených úloh upozornenie centrálneho bezpeènostného manažmentu na vniknutie do zakázanej zóny, opustenie pridelenej zóny. Podľa zavedených pravidiel v pridelenom profile na aktívnom Tagu sledovanie pohybu návštev prostredníctvom dočasne pridelených tagov počas návštevy areál možnosť zasielania krátkych textových správ, notifikácií, príp. alarmov na displej tagu (funkcia Paging) možnosť pre pracovníka v tiesni upozorni na stav ohrozenia (majetku/zdravia/života) prostredníctvom tlaèidla na Tagu, resp. trhnutím Tagu visiaceho na krku možnos sledovania pohybu a stavu majetku oznaèeného pripevneným Tagom alarmy a upozornenia formou vyskakovacích okien na vizualizačnom počítači, formou mailov, sms, ….. v budúcnosti možnos prepojenia s aplikáciami tretích strán pre online vstup do systému evidencie majetku,do systému správy.

Rizika:

Rok: 2010

Komunikace:

Opakované použití tagů: 1

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: Lokalizace (RTLS)

Sektor: Průmysl

Oblast použití: | Jiné (uveďte v popisu)

Pracovní prostředí: Venkovní

Materiál: Člověk

Provedení: | Jiné (uveďte v popisu)

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Dlouhá [> 6 m]

Technologie: UHF (MHz)