Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 179

Název: Swedish Transport Administration

Anotace: Vyvinutie štandardu pre identifikáciu vagónov a tak prispieť k vysledovateľnosti nákladu v celej Európe.

Popis: Švédske železnice v súčasnosti testujú RFID/EPC tagy na vagónoch nákladných vlakov. Tieto technológie majú totiž potenciál poskytnúť úplnú viditeľnosť nákladu a viesť k úsporám. Konečným cieľom je vyvinúť štandard pre identifikáciu vagónov a tak prispieť k vysledovateľnosti nákladu v celej Európe. Železnice sa začali zaujímať o technológiu RFID v roku 2007 ako súčasť projektu s financovaním od Európskej únie a s účasťou 14 krajín. Zámerom projektu bola podpora používania intermodálnej prepravy, následne sa rozbehli projekty s využitím rádiofrekvenčnej identifikácie. Projekty sa stretli so záujmom aj zo strany zákazníkov železníc, keďže technológie im umožňujú sledovať pohyb tovaru v reálnom čase a to spôsobom, ktorý bol doteraz nerealizovateľný. V jednom pilotnom projekte sa RFID/EPC používa na poštových vagónoch medzi Štokholmom a Goteborgom. RFID/EPC tag je pripevnený na každej strane vagóna, pričom vzdialenosť od snímačov je približne 4 metre. Prvou úlohou bolo overiť, či sa tieto tagy vôbec dajú snímať pri rýchlosti 160 km/h. Projektový manažér švédskych železníc, Lennart Andersson hovorí, že tagy fungovali bezchybne.

Dodavatel: Tagmaster Adage

Odběratel: Trafikverket

Přínosy:

Rizika:

Rok: 2009

Komunikace:

Opakované použití tagů: 0

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky: Tagmaster, Siemens, Scirocco, Intermec

Použité tagy: Scirocco, Siemens, Confidex, OmniID

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: Evidence

Cíl použití: Lokalizace (RTLS)

Sektor: Automoto

Oblast použití: Transfér

Pracovní prostředí: Venkovní

Materiál: Kov

Provedení: Samolepící

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: UHF (MHz)