Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 180

Název: Označovanie výrobkov v Johnson Controls

Anotace: Firma Johnson Controls Lučenec potrebovala splniť požiadavku svojho odberateľa na označenie jeho výrobkov. Výrobky prechádzajú náročným procesom výroby a bolo teda nutné nájsť spôsob, ako overiť, že nebol počas tejto výroby poškodený, zapísať dovnútra odberateľom požadované informácie a napokon overiť, či v expedičnom balení neni sú neoznačené či chybne označené kusy.

Popis: Pri výrobe penových opierok sa na priamo na opierku zataví etiketa s RFID tagom. Následne sa na pracovisku optickej kontroly prostredníctvom špeciálnej POKA YOKE stanice overí čitateľnosť RFID tagov a v kladnom prípade sa do nich nahrajú zákazníkom požadované údaje. PokaYoke stanica je zariadenie, ktoré zabezpečí, že pracoviskom neprejde výrobok so zlým výrobným číslom. V prípade objavení takého výrobku ostane PokaYoke stanica zablokovaná a neumožní obsluhe vyňatie výrobkov až do príchodu majstra, ktorý ju musí odblokovať a nezhodný výrobok znehodnotiť. Skontrolované výrobky sa postupne naskladajú do eko-packu, ktorý keď sa naplní tak bude presunutý na pracovisko Expedície. Na Expedícii sa celý eko-pack načíta a tak sa skontroluje celkový počet výrobkov a tiež správnosť zapísaných dát vo väzbe na expedičný príkaz.

Dodavatel: Bartech Slovakia, s.r.o.

Odběratel: Johnson Controls Lučenec

Přínosy:

Rizika:

Rok: 2014

Komunikace:

Opakované použití tagů: 0

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: Evidence

Sektor: Obchod

Oblast použití: Sklad

Oblast použití: Transfér

Pracovní prostředí: | Jiné (uveďte v popisu)

Materiál: | Jiné (uveďte v popisu)

Provedení: Vkládací

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Krátká [<2 m]

Technologie: UHF (MHz)