Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 190

Název: Digitalizácia a využitie RFID v správe zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry

Anotace: Projekt venovaný digitalizácii múzejných zbierok SNM – Múzea židovskej kultúry riešil uplatnenie RFID pri automatizácii správy a ochrane zbierkových fondov.

Popis: Aplikácia RFID v systéme evidencie múzejných zbierok rieši spôsob identifikácie predmetov s údajmi v informačnom systéme múzeí ESEZ 4G (v súčasnosti je v múzeách na Slovensku nasadená v poradí už 4. generácia tohto modulu). Technológia RFID neplní prvotnú funkciu ochrany, ale zaručuje automatické sledovanie prístupu k zbierkam a pohybu zbierkových predmetov, sprehľadnenie ich správy, podstatné zrýchlenie revízií, elimináciu chýb zapríčinených ľudským faktorom, upozorňuje na nezrovnalosti. V digitalizačnom procese to znamená jednoznačnú identifikáciu predmetu a digitálnych objektov, ktoré vznikajú vizualizáciou, kontrolu stavu zbierkového predmetu a automatizáciu snímania a postprocesingu, čo by inak nebolo reálne zvládnuteľné. Podstatou aplikácie 9 RFID je uplatnenie funkčných komponentov v systéme správy múzejných zbierok, ktorý je integrovaný v Jednotnom vedomostnom systéme múzeí SR, v jednom z hlavných nástrojov, v katalogizačnom module ESEZ 4G (elektronický systém evidencie zbierok 4. generácie). Základnými technologickými komponentmi sú tagy, snímače a komunikačné rozhranie s ESEZ 4G. Ako stacionárny snímač sa používa RFID brána, ktorá je umiestnená pred vchodom do depozitára a je napojená na katalogizačný modul ESEZ 4G. Pozostáva z riadiacej jednotky, antén, optických čidiel, riadiaceho počítača a podporných zariadení (UPS zdroj, sieťový switch...). RFID brána deteguje každý prechod tagu a automaticky zaznamenáva prechod osôb, opustenie či vrátenie predmetu vybaveného tagom do depozitára v príslušnom zázname o zbierkovom predmete. Prechod bránou bez tagu identifikuje systém ako neoprávnený a spustí alarm. Do priestoru depozitára tak nie je možné vojsť bez toho, aby to systém nezaznamenal. Oprávnené osoby majú svoje identifikačné karty s RFID tagom, takže systém deteguje ich prechod ako oprávnený a zaznamenáva ich príchody a odchody do digitálneho depozitárneho denníka. Práva je možné v systéme nadefinovať podľa depozitárneho režimu múzea. Pri neoprávnenej udalosti systém spúšťa alarm a upozorňuje zodpovedné osoby na túto udalosť SMS správou, e-mailom, prípadne môže byť napojený na centrálny pult ochrany alebo nainštalovaný kamerový systém, ktorý pri neoprávnenej udalosti zachytí tento vstup a vyhotovenú fotografiu s nepovolanou osobou odošle formou e-mailu, či MMS správy.

Dodavatel:

Odběratel: Slovenské národné múzeum - Múzeum židovs

Přínosy:

Rizika:

Rok: 0

Komunikace:

Opakované použití tagů: 0

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: Proti krádeži

Sektor: Obchod

Oblast použití: Sklad

Pracovní prostředí: Chemikálie

Materiál: Dřevo

Materiál: Kov

Materiál: Kůže

Provedení: Samolepící

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: UHF (MHz)