Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 199

Název: Implementácia nových technológií do vzdelávania (vytvorenie RFID laboratória ako podporného prvku pre vzdelávanie)

Anotace: Vytvorenie RFID laboratória ako podporného prvku pre vzdelávanie

Popis: Medzi originálne výsledky riešenia projektu patrí hlavne vybudovanie RFID laborátória s oficiálnym názvom AIDC lab., na čo nadväzovala realizácia niekoľkých diplomových a doktorandských prác, účasť na medzinárodných konferenciach. V rámci experimentálnych testov sme sa sústredili na využitie technológie rádio frekvenčnej identifikácie v poštovom a logistickom sektore. Skúmali a merali sme čitateľnosť RFID tagov v rôznych prostrediach a umiestneniach týchto štítkov v rámci poštových prepravných jednotiek. Originálne výsledky sú zachytené v rozsiahlej publikačnej činnosti autorou a o ich originalite svedčia aj citačné ohlasy na ich diela.

Dodavatel:

Odběratel: TU Žilina

Přínosy:

Rizika:

Rok: 2010

Komunikace:

Opakované použití tagů: 1

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky:

Použité tagy:

Orientační cena: 0

Rychlost čtení:

Cíl použití: | Jiné (uveďte v popisu)

Sektor: Školství

Oblast použití: Transfér

Pracovní prostředí: Prašné

Pracovní prostředí: Venkovní

Pracovní prostředí: Vlhké

Materiál: Člověk

Materiál: Dřevo

Materiál: Kov

Materiál: Plast

Provedení: Samolepící

Způsob čtení: Mobilní terminály

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: HF (MHz)

Technologie: LF (kHz)

Technologie: UHF (MHz)