Zpět na Referenční projekty

Detail projektu

ID projektu: 20

Název: Využití RFID pro identifikaci dílů pro zaskladnění a výrobě

Anotace: Využití RFID pro identifikaci dílů pro zaskladnění a výrobě

Popis: "Cílem projektu je vyřešení automatické identifikace plastových dílů (automobilových nárazníků) cestou lakovna-kontrolní stanoviště-zaskladnění-vyskladnění-montáž. Na začátku sledování v lakovně se navěsí na nalakovaný nárazník specální tag (bez silikonová trubička s tagem a uchycením) a ten je spárován s výrobním číslem nárazníku. Spárování je provedeno přečetním čárového kódu z lakovny a přečtením RFID tagu na stejném místě. Poté je kontrolována kvalita a ty nárazníky, které vyhovují se navěšují na lanovkový dopravník, kde je nové čtecí pracoviště nárazníků, které jedou do skladu. Na konci dopravníku je čtecí pracoviště pro příchozí nárazníky (zde dojde k automatickému zaskladnění) Poslední pracoviště je při výdeji nárazníku do výroby (montáž). Zde se naloží nárazník do výtahu, kde je ve výtahové šachtě další měřící místo. Zde se provede automatické vyskladnění a po přijetí nárazníku ve výrobě se tag svěsí a je uvolněn pro další použití."

Dodavatel: gaben.cz

Odběratel: plakor.cz

Přínosy: Spolehlivost při identifikaci a ukládání dílů do skladu a jejich rychlejší nalezení

Rizika: Špatná funkčnost při vyšší změně rychlosti dopravníku

Rok: 2014

Komunikace:

Opakované použití tagů: 1

Použité čipy:

Použité inlaye:

Použité čtečky: Impinj R420

Použité tagy: Vlastní řešení RFID tagu

Orientační cena: 50

Rychlost čtení: Kontinuální čtení při manipulaci

Cíl použití: Evidence

Sektor: Automoto

Oblast použití: Sklad

Oblast použití: Výroba

Pracovní prostředí: | Jiné (uveďte v popisu)

Materiál: Plast

Způsob čtení: Stacionární

Čtecí vzdálenost: Střední [2 - 6 m]

Technologie: UHF (MHz)

SW nádstavba: | Jiné (uveďte v popisu)