Existuje velké množství RFID inlayů. To nás vedlo k tomu, abychom pro Vás vyvinuli expertní znalostní systém. Expertní systém Vám pomůže s výběrem toho správného inleye případně čipu. Nemusíte tedy rozumět všem RFID technologiím, ale stačí Vám zodpovědět několik základních otázek a expertní systém Vám nabídne vyhovující produkty.

 

Nápověda

Přenos informací mezi RFID tagem a čtecím zařízením probíhá bezdrátově. Historicky je používáno několik frekvenčních pásem.

Náš RFID EXPERT Vám pomůže s výběrem RFID INLAY ve dvou frekvenčních pásmech HF a UHF. Ostatní pásma používají pro výrobu základní části RFID tagů jiné technologie.

 

Pokud již používáte nějaký RFID systém nebo víte, jakou technologii chcete použít, vyberte z nabízených možností:

Nápověda

V mnoha případech je možnost použití RFID tagů limitována předmětem, který je označován. Velmi zjednodušeně platí přímá úměra mezi plochou a tvarem antény a čtecí vzdáleností. Při zanedbání vlivu okolí lze vypočítat teoretickou čtecí vzdálenost pro daný vyzařovací výkon čtecího zařízení.

 

Pokud jste limitováni rozměry, zadejte plochu pro uchycená RFID INLAY.

 

tag dim

Nápověda

V mnoha případech použití RFID technologie platí, že méně je někdy více. Příliš dlouhý dosah čtení může být na závadu při potřebě identifikovat jen předmět v určitém místě nebo v určitém čase. UHF technologie, využívající vlnění, umožňuje v reálném prostředí dosahovat čtecí vzdálenosti kolem 10 metrů. HF technologie je limitována indukčním přenosem a maximální čtecí vzdálenost jsou desítky centimetrů i při anténních systémech s metrovými rozměry.

Čtecí vzdálenost ovlivňuje mnoho faktorů, z nichž některé jsou pevně dané (tvar a velikost antény, citlivost čipu, délka vedení…) a některé je možné dynamicky měnit (výkon, útlum, natočení…).

 

Pro zjednodušení můžeme definovat tři kategorie čtecích vzdáleností, ze kterých vyberte tu nejpodobnější vašemu projektu:

1. Velmi krátká - používaná zejména tam, kde je účelem identifikovat pouze jeden předmět v jednom čase (např. přepravka na dopravníku, platební karta na terminálu…..)

2. Střední – používaní zejména tam, kde je účelem identifikovat větší množinu tagů (např. obsah balení, inventura regálu…)

3. Dlouhá – používá se zejména tam, kde je variabilní poloha předmětu vůči čtecímu zařízené (např. průjezd palety expedičním oknem, pohyb závodníků prostorem cíle…)

Nápověda

Na rozdíl o běžné počítačové techniky je v oblasti RFID stále používanou jednotkou paměti bit. Důvodem je pasivní technologie napájení a tlak na co nejnižší cena tagu.

V kategorii HF tagů je standardem paměť 1024-4096 bitů, zohledňující vyšší standardy zabezpečení. V kategorii UHF tagů je standardem paměť základní velikost paměti 96 -256bitů.

Původní myšlenkou RFID bylo označení předmětu jedinečným identifikátorem, kdy v nadřazeném databázovém systému byly uloženy ostatní informace, podobně jako je tomu u čárových kódů a systému EAN. pro tyto účely postačí základní paměť 96 bitů. Z různých důvodů je ale paměť RFID tagu využívána jako nosič všech informací o označením předmětu, které jsou nutné pro jeho identifikaci i v režimu OFF-LINE, bez spojení s nadřazeným systémem. Pro tyto účely je nutná paměť s vyšší kapacitou.

 

1. Inlay má standardizovaný bit AES ochrany?

Nápověda

2. Inlay má 2D tvarování antény?

Nápověda

 

3. Upevnění INLAY přímo na kov - Připravujeme produkty

Nápověda

4. Upevnění INLAY na skleněné lékovky - Připravujeme produkty

Nápověda

5. Upevnění INLAY na bižuterii - Připravujeme produkty

Nápověda

6. Bude INLAY využíván při teplotách nad °C? Pokud ano, tak prosím navštivte portál rfidtag.cz

Nápověda