Co je to RFID?

RFID je zkratka pro RadioFrekvenční Identifikaci. RFID systém slouží k identifikaci a lokalizaci:

  • Lidí (např. autorizace, přístup)
  • Objektů (logistika)
  • Míst (transportní systémy)
  • Transakcí (platební systémy)

 

RFID funguje podobně jako běžné čárové kódy, ale jako nástupce má oproti nim tyto výhody:

Pro základní popis struktury EPC kódu a jeho pochopení by nám stačilo se zaměřit na 3 části, které jsou barevně znázorněny na následujícím obrázku šedou barvou. Zde je možné vidět porovnání běžného čárového kódu, který je pro značení výrobků ve formě GS1-128, a následného vytvořeného EPC kódu (96ti bitového tagu).

Je evidentní, že čím bude větší výkon vysílače RFID čtečky, tím větší bude vzdálenost, ze které lze spolehlivě získat informaci z RFID tagu. Pro odlišná prostředí jsou vhodné různé nosné frekvence – dlouhé vlny (nižší frekvence) jsou použitelnější v členitém prostoru díky své schopnosti "jít za roh" a kratší vlny (vyšší frekvence) při stejném výkonu "dosáhnou dále". Některé vlnové délky bývají silně ovlivnitelné kapalinou, jiné ovlivňují například kovy. Nejlépe by tedy bylo, kdyby bylo možné u každé implementace RFID zvolit nosnou frekvenci zcela libovolně, naměřenou jako nejvhodnější pro dané prostředí, a výkon vysílače nastavit tak, jak našim potřebám bude vyhovovat.

Vzdálenosti mezi čtečkou a tagem (útlum trasy):

Nejjednodušší způsob, jak odhadnout sílu přijatého signálu anténou tagu, je představit si, že čtečka vysílá signál do všech směrů se stejnou výkonovou hustotou (za předpokladu použití izotropické antény). Ve skutečnosti takovou anténu nelze sestrojit a i kdyby ano, stejně by nebyla použita, vzhledem k tomu, že jsou hledané tagy vždy umístěny v předem vymezených směrech a proto by bylo vyzařování mimo tyto oblasti jen plýtvání vyzařovanou energií. Tato anténa je ideální a slouží pouze k výpočtům.

Z důvodu odlišných principů práce mezi jednotlivými typy pracovních frekvencí (LF,HF, UHF) jsou následující výpočty relevantní pouze pro případy užití UHF tagů.