Vzdálenosti mezi čtečkou a tagem (útlum trasy):

Nejjednodušší způsob, jak odhadnout sílu přijatého signálu anténou tagu, je představit si, že čtečka vysílá signál do všech směrů se stejnou výkonovou hustotou (za předpokladu použití izotropické antény). Ve skutečnosti takovou anténu nelze sestrojit a i kdyby ano, stejně by nebyla použita, vzhledem k tomu, že jsou hledané tagy vždy umístěny v předem vymezených směrech a proto by bylo vyzařování mimo tyto oblasti jen plýtvání vyzařovanou energií. Tato anténa je ideální a slouží pouze k výpočtům.

Na obrázku 1. je zobrazen rovnoměrně rozložený výkon izotropické antény na pomyslné kouli ve vzdálenosti r od vysílače. Část tohoto výkonu bude zachycena přijímací anténou. Velikost přijatého výkonu PRX závisí na výkonové hustotě dopadající na tag a efektivní apertuře Aef přijímací antény.

Obr. 1: Vyzařování Izotropické antény

Výkonová hustota v jakékoli vzdálenosti od vysílače je jednoduše vysílaný výkon vydělený povrchem koule (4πr2), která má poloměr rovný právě té vzdálenosti. Výkonová hustota pro izotropický zářič se tedy vypočte podle vzorce:

                        

kde PD … výkonová hustota, R … vzdálenost od antény, PT … vysílaný výkon