Pro uložení alfanumerického znaku, který je pro člověka srozumitelný a čitelný, je potřeba paměťový blok o velikosti nejméně 8 bitů. Tato paměť poskytuje 128 kombinací reprezentující základní znaky, které si můžeme prohlédnout v následující tabulce, která obsahuje zápis znaků nejen ve dvojkové soustavě (Binary), ale i desítkové (Decimal), osmičkové (Octal) a šestnáctkové (Hex) soustavě.


Teor vzdal-ASCII tab

 

Základní 8-bitová ASCII tabulka


Celkový počet znaků, jež můžeme uložit, tak závisí na celkové dostupné EPC paměti, kterou čip nabízí. Zde platí přímá úměra:1 znak – 8 bitů, 2 znaky – 16 bitů, atd. Chceme-li jednoduše vypočítat, kolik znaků se nám do dané paměti vleze, stačí danou velikost vydělit osmi.

V následující tabulce jsou uvedeny běžné velikosti EPC paměti pro uložení znaků a jejich možnosti využití pro zápis.

EPC paměť (bit)

Počet možných znaků

Max. číslo (normální zápis)

Max. číslo (vědecký zápis)

96

12

296

7,932 e28

128

16

2128

3,403 e38

256

32

2256

1,158 e77

480

60

2480

3,122 e144

496

62

2496

2,046 e149