Speciální inlay pro bižuterii má být charakterizován nejen malou velikostí, ale i mnohem vyššími náklady, než mají běžně obdobné malé inlaye. Dnes na současném trhu se nachází určité množství inlay, které se jeví jako vhodná možnost pro značení bižuterie, ovšem jedná se o obyčejný levný inlay, který by mohl být funkčně dostačující pro toto využití.

Na tuto skutečnost se někteří výrobci začali zaměřovat a dochází k návrhům inlayů vhodných pro bezproblémové užití v tomto odvětví.