Jak již můžeme vědět, inlay je tvořen mechanickým spojením integrovaného obvodu (čipu) a příslušné antény, přičemž její tvar nám určuje další podstatnou věc – způsob čtení.

Bezpečnostní systémy proti krádeži jsou založeny na vlastnosti inlaye, jehož příslušný čip obsahuje EAS bit (Electronic Article Surveillance). Tento bit slouží k jedinému a podstatnému úkolu – elektronické sledování zboží, kdy v případě krádeže je spuštěn alarm.

Pro správnou funkci a zobrazení kalkulačky místo tohoto textu, použijte prohlížeč Internet Explorer nebo Mozilla Firefox a povolte spuštění java aplikace.

Volný prostor je ideální vakuový prostor (ideální prostředí) pro šíření elektromagnetické vlny. Je zcela homogenní a jeho materiálové paramenty jsou konstantní v celém jeho objemu a nezávislé na elektromagnetickém poli vlny, která se v něm šíří, tudíž v něm nedochází k absorpci vlny.

Pro správnou funkci a zobrazení kalkulačky místo tohoto textu, použijte prohlížeč Internet Explorer nebo Mozilla Firefox a povolte spuštění java aplikace.

Celková energetická bilance trasy čtečka – tag je dána sečtením všech zisků a ztrát od vysílací části čtečky, přes medium (vzduch) a tag, a zpět k přijímací části čtečky. To lze napsat v nejjednodušší formě vztahem:

Pro správnou funkci a zobrazení kalkulačky místo tohoto textu, použijte prohlížeč Internet Explorer nebo Mozilla Firefox a povolte spuštění java aplikace.

Kalkulátor teoretického dosahu UHF RFID tagu z isotropického vysílače


Dosah čtení UHF tagu se pohybuje od několika milimetrů až do řádu desítek metrů a je limitován několika následujícími proměnnými: