Pro uložení alfanumerického znaku, který je pro člověka srozumitelný a čitelný, je potřeba paměťový blok o velikosti nejméně 8 bitů. Tato paměť poskytuje 128 kombinací reprezentující základní znaky, které si můžeme prohlédnout v následující tabulce, která obsahuje zápis znaků nejen ve dvojkové soustavě (Binary), ale i desítkové (Decimal), osmičkové (Octal) a šestnáctkové (Hex) soustavě.

Stále existují aplikace, při kterých tag nemůže být namontován na samotném povrchu.  Důvodem může být zesílené riziko opotřebení, či úmyslné poškození.  Pro zajištění funkčnosti tagu je třeba pak zajistit jeho bezpečnost, což bývá například uložením produktu do krabice. S plynoucím časem dochází i k rostoucím potřebám zákazníků. Inlay je čistě elektronickou součástkou, proto jeho případné umístění na kov znamená ovlivnění jeho funkčnosti a výkonu, v případě uložení inlaye do kovové konstrukce může znamenat celkovou ztrátu funkčnosti.

Tato skutečnost je známa a výrobci inlayů připravují produkty, které by v těchto podmínkách měly fungovat.

Tag určen pro označení farmaceutických výrobků (skleněných lahviček, léků) je, stejně jako v případě užití přímo na kov nebo bižuterii, také speciálním případem výroby.  Tento specifický inlay má sloužit nejen v v regálech a skladě lékáren, ale například při sledování běžných aktivit seniorů (Activities of Daily Living - ADLs), kdy bude monitorovací systém kombinací technologie RFID a sítí videokamer. Jakmile lék, na kterém je umístěn inlay, opustí sledovací prostor (zmizí z dosahu čtení antény čtečky, např. lékárnička), je aktivován kamerový systém, který zajišťuje sledování aktivity seniorů a tak umožňuje analýzu činnosti. Experimentální výzkumy vykazovaly 100% úspěšnost identifikace takto navrženým systémem.

Výrobci tyto inlaye pro upevnění na skleněné lékovky stále připravují.

Speciální inlay pro bižuterii má být charakterizován nejen malou velikostí, ale i mnohem vyššími náklady, než mají běžně obdobné malé inlaye. Dnes na současném trhu se nachází určité množství inlay, které se jeví jako vhodná možnost pro značení bižuterie, ovšem jedná se o obyčejný levný inlay, který by mohl být funkčně dostačující pro toto využití.

Na tuto skutečnost se někteří výrobci začali zaměřovat a dochází k návrhům inlayů vhodných pro bezproblémové užití v tomto odvětví.

Inlay je čistě drobnou elektronikou, kdy je integrovaný obvod s dipólovou anténou tištěn na silikonový proužek, což z něj dělá velmi citlivé zařízení, například s ohledem na provozní teplotu, ve které je využíván.

U velké části UHF inlayů je uváděna maximální provozní teplota 85°C, ovšem tato hodnota někdy bývá i například o 30°C nižší. V případě, že budete uvažovat o nasazení vybraných inlayů v prostředí, kde provozní teplota se blíží k hraniční hodnotě funkčnosti daného inlaye (nebo ji převyšuje), bude třeba vybraný inlay zabezpečit bezpečnostním zapouzdřením.

Hodláte využít inlay v prostředí, kde provozní teplota ohrožuje funkčnost inlaye?